Učíme se pro život


Aktuality

26.05.2022 10:49

Zápis do 1. ročníku - cizinci

K zápisu do ZŠ si mohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  7. června od 15 do 17 hodin.

—————

14.03.2022 17:10

Zápis do 1. ročníku

Zápis dětí do 1. třídy se bude konat ve čtvrtek 7.4. 2022 v budově základní školy od 15 do 18 hodin. Prosím rodiče, aby s sebou vzali občanský průkaz a rodný list dítěte. Na všechny nové žáky se budeme těšit.

K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022 - 7.6.2022.

 

—————

22.02.2022 13:55

Zahájení plaveckého výcviku

V úterý 8.3.2022 začíná plavecký výcvik žáků / 10 lekcí / v Dobrušce. Odjezd od školy v 8,45 hod., příjezd v 11,40 hod. Cena výcviku 0, - Kč/ hrazeno z OÚ a KÚ /.

První vyučovací hodinu se budeme učit a začátek hodiny bude v 7.45 hodin!!!!

S sebou plavky, mýdlo, ručník, svačinu a pití – nejlépe do igelitové tašky a do batůžku. Prosíme sepnout dlouhé vlasy do culíku a nechat doma řetízky.

Žáci mají výcvik povinný, v případě, že se výuky nezúčastní, přijdou na první hodinu a potom budou muset odejít domů.  Pokud se výcviku nezúčastní, musí mít lékařské potvrzení.

Do výuky může být zařazen skok z třímetrového prkna. Skok je povolen pouze po nohách.

 

—————

29.11.2021 11:55

On-line výuka 1. ročník

V případě uzavření 1. a 2. ročníku, posíláme odkaz na přihlášení k on-line výuce. Prosíme všechny rodiče žáků 1. tříd o přihlášení do GOOGLE učebny. K přihlášení potřebujete účet na Googlu.

 https://classroom.google.com/c/NDMwNzQ1NDkyMjU3?cjc=6temjvi 

 

—————

17.09.2021 14:53

PLÁN AKCÍ ŠKOLY 2021/2022

ZÁŘÍ:
 • 1. 9.  slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 za účasti starostky obce a členky SPOZ
 • 17.6. Posvícení na vsi - posvícenské atrakce
 • beseda s paní starostkou obce na téma Naše obec
ŘÍJEN:
 • práce na školní zahradě, sběr padaných jablek
 • 6.10. návštěva p. uč. z MŠ žáků 1.roč. v ZŠ „Co všechno už umíme"
 • 7.10. Dravci (enviromentální výchova) - společně s MŠ
 • 10.10. vítání občánků (hudebně literární pásmo)
 • pracovní dílny – dlabání dýní
 • 19.10. divadelní představení v Jaroměři  Kdo se bojí, nesmí do lesa"
 • 22.10. fotografování s vánoční tématikou
 • 25.10. projektový den Šablony III „Život hmyzu, výroba hmyzích domečků"
 • 26.10. podzimní slavnost „Loučení s podzimem, zamykání zahrad" – samostatný projekt žáků - společně s MŠ
 • úklid půdních prostor (zaměstnanci školy)
LISTOPAD:
 • zahájení plaveckého výcviku v Dobrušce (termín bude upřesněn)
 • pracovní dílny - adventní věnce, drobné vánoční výrobky
 • 28.11. Vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu, zahájení adventu
 PROSINEC:
 • 3.12 Mikulášská nadílka (MŠ, ZŠ)
 • 16.12. vánoční vystoupení pro rodiče a veřejnost
 • 22.12. školní vánoční besídka, vánoční tradice
 • vánoční diskotéka ŠD
LEDEN:
 • sportovní odpoledne dle počasí (bruslení, sáňkování, turnaj ve stolním tenise)
 • 6.1. divadelní představení v MŠ „Prostě žába"
 • Tříkrálová sbírka
   ÚNOR:
 • karneval v ŠD
 • zahájení lyžařského výcviku (termín bude upřesněn)
 • divadelní představení „Čert a Káča" (čtenářská gramotnost)
BŘEZEN:
 • Měsíc internetu (zvyšování počítačové gramotnosti žáků, prevence proti zneužití)
 • beseda o knihách (spolupráce s knihovnou Jasenná)
 • pracovní dílny - výrobky k zápisu
 • projektové dny - divadelní přestavení sehrané žáky
DUBEN:
 • zápis žáků do 1.ročníku ZŠ
 • velikonoční koledování v obci
 • hledání velikonočního zajíčka (poznávací stezka - dodržování starých tradic) - samostatný projekt žáků
 • Čarodějnice (táborák, zábavné hry)
 • oslava Dne Země (ekologická výchova) „Tonda Obal na cestách"
 • beseda na téma Bezpečný pes (společně s MŠ)
KVĚTEN:
 • pracovní dílny - výrobky ke Dni matek
 • Sportovní olympiáda malotřídních škol v Dolanech
 • výstava fotografického a výtvarného materiálu na téma Naše obec
 • 27. 5. pořad pro děti s Inkou Rybářovou
 • dopravní výchova - Bezpečně na silnicích
ČERVEN:
 • školní oslava MDD - zábavné hry, táborák
 • školní atletická olympiáda
 • fotografování na závěr roku
 • školní besídka pro rodiče
 • loučení s žáky 4. roč.
 • slavnostní ukončení školního roku za účasti starostky obce a členky SPOZ
PRŮBĚŽNĚ:
 • účast na pěveckých, výtvarných a sportovních soutěžích
 • ukázky prací integrovaných záchranných složek (hasiči, policie, záchranáři)
 • vycházky a exkurze

—————

31.08.2021 11:30

POMŮCKY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Pro 1. ročník

Seznam základních pomůcek, které budou žáci ve škole potřebovat:

 • aktovku
 • bačkory
 • ručník
 • prostírání
 • lahev na pití
 • vybavený penál (2x obyčejné tužkyč. 2, nůžky, pastelky, ořezávátko, guma)
 • mazací tabulka s fixem (A4)
 • desky na písmenka a číslice
 • obaly na pracovní sešity a učebnice - stačí koupit až v září (dle velikosti učebnic a sešitů)

V průběhu září budeme od dětí vybírat toaletní papír a papírové kapesníky (nejlépe v krabičce)

 

Pomůcky na VV a PČ:

(děti si uloží do školních boxíků)

 • zástěra nebo stará košile
 • tuhé tyčinkové lepidlo

Pomůcky na TV:

 • látkový sáček
 • cvičební úbor (tričko, tepláková souprava)
 • sportovní obuv do tělocvičny a na ven

Co půjde, prosíme podepsat!

—————

31.08.2021 11:05

POMŮCKY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Pro 2., 3., 4. ročník

Seznam základních pomůcek:

 • aktovka
 • bačkory
 • ručník
 • vybavený penál (2x pero, 2x obyčejná tužka č.2, ořezávátko, pastelky, guma)
 • mazací tabulka s fixem (A4)
 • černý, středně silný fix – Centropen
 • papírové desky s gumou na papíry formát A4
 • úkolníček
 • pravítko
 • 4. třída – trojúhelník s ryskou
 • 4. třída kružítko

Pomůcky na VV a PČ:

 • tyčinkové lepidlo
 • nůžky
 • vodové barvy,
 • zástěra nebo stará košile

Pomůcky na TV:

 •  cvičební úbor
 • 2 x obuv – boty do tělocvičny a boty na ven

Svačina

 • prostírání
 • lahev na pití
 • Prosíme vše, co půjde podepsat
 • V průběhu září budeme od dětí vybírat toaletní papír a papírové kapesníky (nejlépe v krabičce)

—————Design IT-enclave 2008