Učíme se pro život


Kalendář akcí

10.06.2020 16:03

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Vážení rodiče,

 letošní školní rok zakončíme vydáním vysvědčení v pátek 26.6.2020

 

V pondělí 29.6.2020 se rozloučíme s žáky 4. ročníku.

—————

19.05.2020 08:42

Rozhodnutí o přijetí žáků na školní rok 2020/2021

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021 - výběrové řízení

přijatí žáci

ZŠ -1/20

ZŠ -2/20

ZŠ -3/20

ZŠ -4/20

ZŠ -7/20

odklad školní docházky

ZŠ -5/20

ZŠ -6/20

 

—————

04.05.2020 20:50

INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY OD 25.5.2020

ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020       

zde: ochrana_zdravi_zs-1.pdf (1002176)

 

Zahájení školního provozu v pondělí 25.5. 2020

Informace pro rodiče.

1. Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část.

2. V dopolední části se budou žáci vzdělávat v rámci ŠVP školy.

 V odpolední části bude zájmové vzdělávání žáků vycházet z ŠVP školní družiny.

3. Při vzdělávacích i zájmových aktivitách budou zajištěna hygienická i epidemiologická opatření ( dezinfekce, větrání, rozestupy žáků apod.)

4. Vstup do budovy bude umožněn pouze zaměstnancům školy a žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

5. Žáci budou rozděleni po skupinách po 15, příchody, přesuny i odchody budou organizovány pověřeným pracovníkem školy.

6. V průběhu vzdělávání ve třídě nemusí nosit žáci ani pedagogové ochranné roušky.

Roušky budou nosit při přesunech a ve společných prostorách.

7. Každý žák bude mít na den 2 roušky a sáček na uložení.

8. Ranní družina bude pouze v nutných případech, doporučujeme příchod do školy v 7.45 hod, ukončení provozu bude v 16.00 hod.

9. Školní stravování bude zajištěno vydáváním obědů.

10. Před nástupem do školy musí zákonný zástupce žáka podepsat čestné prohlášení, které obdrží každý žák před nástupem do školy.

Tyto informace jsou vybrány z manuálu MŠMT  ČR, vydaného 30.4.2020

Dana Dvořáková, řed. školy

 

Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení

najdete i na stránkách MŠMT zde:

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss 

—————

01.04.2020 12:47

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2020/2021

Vážení rodiče,

zápis dětí bude na naší škole probíhat

od 2. dubna do 24. dubna 2020

bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zákonní zástupci dítěte doručí vyplněnou žádost zasláním poštou na adresu:

           ZŠ a MŠ Jasenná

           Jasenná 215

55222 Jasenná

 

Základní škola a Mateřská škola, Jasenná

Jasenná 215

552 22Více zde: http://www.zsjasenna.cz/kontakt/

Základní škola a Mateřská škola, Jasenná

Jasenná 215

552 22Více zde: http://www.zsjasenna.cz/kontakt/

Žádost si můžete stáhnout zde:Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání Jasenná.pdf (129148)

 

Ministerstvo školství vytvořilo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Více na http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku.

Samotný dokument můžete http://www.msmt.cz/file/21828/download/

—————

25.03.2020 17:13

VAŘENÍ OBĚDŮ PRO OBČANY

Školní jídelna Jasenná nabízí od pondělí 30. 3. 2020 (po dobu uzavření škol)

vaření obědů pro všechny občany včetně dětí (dostaly by dospělý oběd).

Cena oběda  - 63 Kč

Výdej ve školní jídelně: 10.00-11.00 hod.

Výdej ve školní jídelně od 10,00 do 11,00 hodin.

Více zde: http://www.zsjasenna.cz/%c5%9bkolni%20jidelna/

Hlásit se můžete nejdéle do pátku 27. 3. 2020 do 9 hodin.

kontakty pro přihlášení:

email:  skolnijidelnajasenna@seznam.cz

tel. 737308725  - p. Formanová, vedoucí ŠJ

tel. 491881151  - Obecní úřad

—————Design IT-enclave 2008