Učíme se pro život


Kalendář akcí

02.01.2020 21:53

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Zveme všechny rodiče  třídní schůzku (konzultační)

kdy: ve čtvrtek, 9.1. 2020 od 16 hod.

kde: v budově školy

těšíme se na vás

9.1. - třídní schůzky (konzultační odpoledne)

Více zde: http://www.zsjasenna.cz/kalendar-akci/newscbm_403812/3/

—————

28.12.2019 14:46

PŘÁNÍ

—————

04.12.2019 13:51

Co nás čeka do konce roku 2019?

 • 5.12. - Mikulášská nadílka (MŠ, ZŠ - samostatná příprava žáků 4. roč.)
 • 6.12. - předvánoční výlet do Ratibořic - adventní čas na zámku a ve mlýně (spolupráce s MŠ)
 • 17.12. - vánoční vystoupení pro rodiče a občany obce - hudebně-literární pásmo (spolupráce s MŠ)
 • projekt NAŠE OBEC - kostel sv. Jiří
 • pracovní dílna - adventní věnce, svícny
 • 20. 12. školní vánoční besídka, vánoční tradice
 • vánoční diskotéka v ŠD


 • Více zde: http://www.zsjasenna.cz/kalendar-akci/
 • 5.12. - Mikulášská nadílka (MŠ, ZŠ - samostatná příprava žáků 4. roč.)
 • 6.12. - předvánoční výlet do Ratibořic - adventní čas na zámku a ve mlýně (spolupráce s MŠ)
 • 17.12. - vánoční vystoupení pro rodiče a občany obce - hudebně-literární pásmo (spolupráce s MŠ)
 • projekt NAŠE OBEC - kostel sv. Jiří
 • pracovní dílna - adventní věnce, svícny
 • 20. 12. školní vánoční besídka, vánoční tradice
 • vánoční diskotéka v ŠD


 • Více zde: http://www.zsjasenna.cz/kalendar-akci/
 • 5.12. - Mikulášská nadílka (MŠ, ZŠ - samostatná příprava žáků 4. roč.)
 • 6.12. - předvánoční výlet do Ratibořic - adventní čas na zámku a ve mlýně (spolupráce s MŠ)
 • 17.12. - vánoční vystoupení pro rodiče a občany obce - hudebně-literární pásmo (spolupráce s MŠ)
 • projekt NAŠE OBEC - kostel sv. Jiří
 • pracovní dílna - adventní věnce, svícny
 • 20. 12. školní vánoční besídka, vánoční tradice
 • vánoční diskotéka v ŠD


 • Více zde: http://www.zsjasenna.cz/kalendar-akci/

Ve čtvrtek 5.12. nás ve škole čeká Mikulášská nadílka

V pátek 6.12. jedeme na předvánoční výlet do Ratibořic.

Podíváme se jak vypadal advent na zámku i ve mlýně.

  odjezd v 8:30 od školy, návrat, opět ke škole kolem 13 hod.

Více zde: http://www.zsjasenna.cz/kalendar-akci/newscbm_403812/36/
 •  odjezd v 7:45 od školy
 •  předpokládaný návrat kolem 13 hod.
 •  po návratu půjdou žáci na oběd do školní jídelny
 • s sebou: svačinu, pití, pláštěnku, kapesné

V úterý 17.12. od 15:00 hod. se uvidíme v místní restauraci na vánočním představení pro občany,

tímto vás všechny srdečně zveme.

se uvidíme v místní restauraci na vánočním představení pro občany

Více zde: http://www.zsjasenna.cz/kalendar-akci/newscbm_403812/12/

v pátek 20.12. ukončíme kalendářní rok vánoční besídkou ve škole.

  Ve středu 13. 12. od 15:00 hod. vystoupíme na sále místní restaurace s vánočně laděným programem.

Více zde: http://www.zsjasenna.cz/kalendar-akci/newscbm_403812/36/
v pátek 21.12. ukončíme kalendářní rok vánoční besídkou ve škole

Více zde: http://www.zsjasenna.cz/kalendar-akci/newscbm_403812/12/
  Ve středu 13. 12. od 15:00 hod. vystoupíme na sále místní restaurace s vánočně laděným programem.

Více zde: http://www.zsjasenna.cz/kalendar-akci/newscbm_403812/36/

 

—————

30.10.2019 09:54

Zamykání školních zahrad

 Ve čtvrtek 31.10. se od 17 hod. koná podzimní slavnost - Zamykání školních zahrad.

Sejdeme se před školou, vezměte si baterky a děti, přijďte v kostýmu.

 

—————

24.09.2019 18:29

PLÁN AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 - 2020

ZÁŘÍ:
 • 10.9. - Muzikohraní
 • 19.9. - třídní schůzky
 • 24.9. - zahájení celoročního projektu NAŠE OBEC - poznáváme okolí školy, práce se slepou mapou
ŘÍJEN
 • 11.10. - hodiny Tv v programu Škola v pohybu
 • 16.10. - divadelní představení Maková panenka v Jaroměři
 • projekt NAŠE OBEC - historie školy, jak se učilo dříve (retro týden)
 • 31.10. - podzimní slavnost Zamykání školních zahrad -výrobky z podzimních plodů, skřítkovský podvečer, (spolupráce s MŠ)
 • práce na školní zahradě, sběr spadaných jablek, úklid zahrady
 • vítání občánků (hudebně-literární pásmo)
LISTOPAD
 • 7.11. - třídní schůzky (konzultační odpoledne)
 • 12.11. - hospitace p. uč. MŠ u žáků 1. ročníku "Co všechno už umíme." (zpětná vazba, adaptace žáků na školu)
 • projekt NAŠE OBEC - řemesla a řemeslníci v obci
 • vánoční fotografování žáků
PROSINEC
 • 5.12. - Mikulášská nadílka (MŠ, ZŠ - samostatná příprava žáků 4. roč.)
 • 6.12. - předvánoční výlet do Ratibořic - adventní čas na zámku a ve mlýně (spolupráce s MŠ)
 • 17.12. - vánoční vystoupení pro rodiče a občany obce - hudebně-literární pásmo (spolupráce s MŠ)
 • projekt NAŠE OBEC - kostel sv. Jiří
 • pracovní dílna - adventní věnce, svícny
 • 20. 12. školní vánoční besídka, vánoční tradice
 • vánoční diskotéka v ŠD
LEDEN
 • 9.1. - třídní schůzky (konzultační odpoledne)
 • sportovní odpoledne dle počasí (bruslení, sáňkování, koulování)
 • projekt NAŠE OBEC - historie obce (kroniky, besedy)
 • 30.1. - vydání vysvědčení za první pololetí školního roku 2019/2020
 • lyžařský výcvik (leden, únor - termín bude upřesněn)
ÚNOR
 • 4.2. - divadelní představení O křišťálovém srdci v Jaroměři
 • karneval v ŠD
 • 15.2. - školní ples - taneční vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
 • projekt NAŠE OBEC - Obecní úřad (beseda se starostkou obce paní Ing. Jitkou Slezákovou)
BŘEZEN
 • měsíc internetu (prevence proti zneužití)
 • školní kolo v recitační soutěži (projekt k měsíci knihy)
 • projekt NAŠE OBEC - beseda o knihách (spolupráce s místní knihovnou)
 • 30.3. - divadelní představení Žabí příběh (spolupráce s MŠ)
 • plavecký výcvik (březen, duben, květen - termín bude upřesněn)
DUBEN
 • 24.4. - třídní schůzky (konzultační odpoledne)
 • velikonoční koledování v obci
 • hledání velikonočního zajíčka (poznávací stezka - dodržování starých tradic) - samostatný projekt žáků
 • Den Země - úklid v okolí školy
 • projekt NAŠE OBEC - příroda v obci a okolí (rybníky, lesy)
 • pracovní dílna - výrobky k zápisu
 • zápis žáků do 1. ročníku, spolupráce s MŠ, společné posouzení školní zralosti
 • 30.4. - oslava čarodějnic (táborák, zábavné hry)
KVĚTEN
 • ukázky práce integrovaných složek - hasiči, policie záchranáři (spolupráce s MŠ)
 • projekt NAŠE OBEC - včelařství, chovatelství
 • fotografování na konci roku
ČERVEN
 • školní oslava Dne dětí - hry, táborák
 • 13.6. - pochod v okolí Jasenné (spolupráce s MŠ a rodiči)
 • školní výlet
 • školní atletická olympiáda
 • sportovní a výtvarná olympiáda malotřídních škol v Dolanech
 • projekt NAŠE OBEC - vyhodnocení projektu
 • slavnostní ukončení školního roku za účasti starostky obce a členky SPOZ, rozloučení s žáky 4. ročníku

PRŮBĚŽNĚ

 • účast na vyhlášených soutěžích
 • vycházky, exkurze, besedy
 
 
 
 
 
 

—————

04.09.2019 15:22

NABÍDKA KROUŽKŮ 2019/2020

V tomto školním roce vám nabízíme tyto kroužky:

Termín kroužku Bavíme se sportem se již měnit nebude.

Název kroužku           

den    

vedoucí kroužku

BAVÍME SE SPORTEM  

pondělí 13.30-14.15

Petr Havlík

RUČÍNEK                    

pondělí

Lenka Horáková

POČÍTAČOVÝ                

středa

Lenka Horáková

KERAMIKA                  

středa

Markéta Kirschová

NA KYTARU BEZ NOT 

bude upřesněno

Markéta Kirschová

ŠACHOVÝ

SPORTOVNÍ

bude upřesněno

pátek

Petr Staněk

Dana Dvořáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den se může změnit podle zájmů dětí z jednotlivých ročníků.

Podle počtu přihlášených budou určeny přesné časy a děti rozděleny do skupin.

—————

04.09.2019 14:13

AKCE V ZÁŘÍ

Příští týden v úterý 10.9. od 8 hod. čeká žáky oblíbené Muzikohraní.

Zveme všechny rodiče na první třídní schůzku v tomto školním roce:

kdy: ve čtvrtek, 19.9.2019 od 16 hod.

kde: v budově školy

těšíme se na vás

—————Design IT-enclave 2008