Učíme se pro život


7.5. - ŘEDITELSKÉ VOLNO

02.05.2018 14:39

 

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuji z organizačních důvodů na pondělí  7.5. 2018 pro žáky Základní školy Jasenná, ředitelské volno.

Dana Dvořáková  řed. školy

—————

ZpětDesign IT-enclave 2008