Učíme se pro život


Novinky

21.05.2018 19:26

Akce v květnu a červnu

Více informací o chystaných akcích na http://www.zsjasenna.cz/news/co-nas-ceka-do-konce-skolniho-roku-2017-2018/

—————

02.05.2018 12:50

V PONDĚLÍ 7.5. 2018 JE ŘEDITELSKÉ VOLNO

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních důvodů na pondělí  7.5. 2018 pro žáky Základní školy Jasenná, ředitelské volno. Dana...

—————

25.04.2018 14:46

INFORMACE O AKCÍCH A VYUČOVÁNÍ

co nás čeká v nejbližšíc h dnech http://www.zsjasenna.cz/news/nejblizsi-akce-v-nasi-skole/ jak se budeme učit mezi květnovými svátky http://www.zsjasenna.cz/news/organizace-vyucovani/

—————


Ocenění
Ocenění

Design IT-enclave 2008