Učíme se pro život


Projekty

22.02.2022 14:51

Národní plán obnovy - Doučování žáků

priloha_997429725_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO.pdf (178254)

—————

24.03.2021 12:14

ZŠ a MŠ Jasenná, Šablony III

Název projektu dle MS2014+:1 Jasenná Šablony III Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017883 Základní škola a Mateřská škola Jasenná, je zapojena do projektu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Dotace jsou čerpány Z operačního programu...

—————

05.02.2021 11:52

ZŠ Jasenná – ICT vybavení a zajištění bezbariérovosti ZŠ

Registrační číslo projektu:            CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013900 Název...

—————

05.02.2021 11:51

ZŠ a MŠ Jasenná, Šablony II

  Název projektu: ZŠ a MŠ Jasenná, Šablony II Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008825 Základní škola a Mateřská škola Jasenná, je zapojena do projektu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Dotace jsou čerpány Z operačního programu Výzkum, vývoj a...

—————Design IT-enclave 2008