Učíme se pro život


Projekty

05.02.2021 11:52

ZŠ Jasenná – ICT vybavení a zajištění bezbariérovosti ZŠ

Registrační číslo projektu:            CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013900 Název...

—————

05.02.2021 11:51

ZŠ a MŠ Jasenná, Šablony II

  Název projektu: ZŠ a MŠ Jasenná, Šablony II Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008825 Základní škola a Mateřská škola Jasenná, je zapojena do projektu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Dotace jsou čerpány Z operačního programu Výzkum, vývoj a...

—————Design IT-enclave 2008