Učíme se pro život


  den ročník 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina oběd 5. hodina 6. hodina
Pondělí 1. Čj M Čj        
Pondělí 2. Čj M Čj Čj      
Úterý 1. Čj M Prv Aj   Vv
Úterý 2. Čj M Prv Aj   Vv
Středa 1. Čj M Čj Tv      
Středa 2. Čj M Čj Tv      
Čtvrtek 1. Čj Čj Prv Hv      
Čtvrtek 2. Čj M Prv Hv      
Pátek 1. Čj M Čj Tv      
Pátek 2. Čj M Čj Tv      
                           

 


den ročník 1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina oběd 5. hodina 6. hodina
Pondělí 3. Čj M Aj Prv Tv Oběd  
Pondělí 4. Čj M Prv/Vl Aj Tv Oběd  
Úterý 3. Čj M Čj Prv Oběd Vv Vv
Úterý 4. Čj M Čj Prv/Př Oběd Vv Vv
Středa 3. Čj M Aj Čj NP/Inf Oběd  
Středa 4. Čj M Čj Aj NP/Inf Oběd  
Čtvrtek 3. Čj M Čj Prv Oběd Tv
Čtvrtek 4. Čj M Čj Prv/Vl Oběd Tv
Pátek 3. Čj M Aj Hv Oběd    
Pátek 4. Čj M Aj Hv Oběd  
 

 Design IT-enclave 2008