Učíme se pro život


Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci:
Dvořáková D.    ředitelka
Šubrtová R.      učitelka
Kirschová M.     učitelka
Šrámková V.     vychovatelka
Horáková L.      školní asistentka
 
Nepedagogičtí zaměstnanci:
Postupová A.    účetní
Valterová J.      školnice, uklízečka
Stolín M.          topič


Design IT-enclave 2008