Učíme se pro život


Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci:
Dvořáková D. ředitelka
Kirschová M. učitelka
Šrámková V. vychovatelka
Kučerová J. asistentka pedagoga
Nepedagogičtí zaměstnanci:
Postupová A. účetní
Valterová J. školnice, uklízečka
Stolín M. topič

 Design IT-enclave 2008