Učíme se pro život


Zaměstnanci školy

Pedagogičtí zaměstnanci:
pedag. prac. funkce úvazek kvalifikace délka praxe
Dvořáková D. ředitelka 1,0 PdF Hradec Králové 32
Šubrtová R. učitelka 1,0 PdF Hradec Králové 28
Kirschová M. učitelka 0,5 PdF UP Olomouc 6
Šrámková V. vychovatelka 0,87 SPgŠ Litomyšl 31
Horáková L. školní asistentka 0,5 SPgŠ Litomyšl 29
Nepedagogičtí zaměstnanci:
nepedag. prac. funkce úvazek
Postupová A. účetní  
Valterová J. školnice, uklízečka 1,2
Stolín M. topič 0,5 – po dobu topného období

 Design IT-enclave 2008