Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Aktuality

JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA

14.03.2023 18:48

Ministerstvo školství vytvořilo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku je určen rodičům dětí, kteří vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Více na

https://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Samotný dokument můžete otevřít zde: Desatero pro rodiče.pdf (115478)

 •     15. 9. 2022
 •     15. 11. 2022
 •     10. 1. 2023
 •     11. 4. 2023
 •     6. 6. 2023

 

ZÁŘÍ:

 • 1. 9. slavnostní zahájení školního roku 2022 - 2023 za účasti starostky obce a členky SPOZ
 • 9. 9. vycházka do lesa, rozloučení s prázdninami
 • 15. 9. třídní schůzky
 • 23. 9. divadlo v Jaroměři „Krkonošské pohádky“
 • 30. 9. environmentální výchova „Život dravců a sov“ - pan Nejman (společně s MŠ)

ŘÍJEN:

 • práce na školní zahradě, sběr padaných jablek
 • 3. 10. zahájení testování tělesné zdatnosti žáků 3. ročníku
 • 6.10. Muzikohraní - netradiční hudební nástroje (společně s MŠ)
 • 23. 10. vítání občánků (hudebně literární pásmo)
 • 24. 10. fotografování s vánoční tématikou (společně s MŠ)
 • 24. 10. dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníku, dopravní hřiště Náchod
 • 25. 10. podzimní slavnost „Loučení s podzimem“ - samostatný projekt žáků společně s MŠ, pracovní dílny s rodiči - dlabání dýní,                     výroba halloweenských dekorací, strašidelná stezka s úkoly

 

LISTOPAD:

 • pracovní dílny - adventní věnce, vánoční svícny.
 • 9. 11. proškolení dětí v oblasti první pomoci s praktickými ukázkami (společně s MŠ)
 • 15. 11. třídní schůzky
 • 25. 11. vystoupení pro občany Šestajovic (hudebně literární pásmo)
 • 27. 11. rozsvícení vánočního stromu - první adventní neděle (ve spolupráci s obcí)

 

PROSINEC:

 • 5. 12. Mikulášská nadílka (MŠ a ZŠ)
 • 15. 12. vánoční vystoupení pro veřejnost a rodiče
 • 16. 12. divadelní vystoupení v MŠ  „Radujme se, veselme se“
 • 22. 12. školní vánoční besídka, vánoční tradice
 • vánoční diskotéka ŠD, vánoční výlet

 

LEDEN:

 • sportovní odpoledne dle počasí (bruslení, sáňkování, turnaj ve stolním tenise)
 • 10. 1. třídní schůzky
 • vydání vysvědčení za první pololetí školního roku 2022/2023

 

ÚNOR:

 • karneval v ŠD
 • zahájení lyžařského výcviku (termín bude upřesněn)
 • divadelní představení „Čert a Káča“ (čtenářská gramotnost)

 

BŘEZEN:

 • měsíc internetu (zvyšování počítačové gramotnosti žáků, prevence proti zneužití)
 • den s Andersenem - školní projekt na čtenářskou gramotnost
 • beseda o knihách (spolupráce s knihovnou v Jasenné)
 • 22. 3.  divadelní představení v Jaroměři „Putování ztracené kapky“
 • pracovní dílny - výrobky k zápisu
 • pracovní dílny společně s MŠ - jarní prodejní výstava

 

DUBEN:

 • zápis žáků do 1. ročníku - termín bude upřesněn
 • 11. 4. třídní schůzky
 • plavecký výcvik - termín bude upřesněn
 • velikonoční koledování v obci
 • hledání velikonočního zajíčka (poznávací stezka - dodržování starých tradic) - samostatný projekt žáků
 • (táborák, zábavné hry)
 • oslava Dne Země (ekologická výchova) - ekologický slabikář - Ivan Urbánek

 

KVĚTEN:

 • pracovní dílny - výrobky ke Dni matek
 • 6. 6. třídní schůzky
 • 2. 5. divadelní představení v MŠ  „Tajemná zahrada“
 • výstava fotografického a výtvarného materiálu na téma naše obec
 • 22. 5. dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníku, dopravní hřiště Náchod (získání průkazu cyklisty)
 • dopravní výchova - Bezpečně na silnicích - školní projekt „Jsem cyklista a chodec“

 

ČERVEN:

 • školní oslava MDD – pohádková stezka pro děti a žáky MŠ a ZŠ
 • 6. 6. třídní schůzky
 • školní atletická olympiáda
 • fotografování na závěr roku
 • školní besídka pro rodiče
 • společné spaní ve škole - zábavné odpoledne, loučení se školním rokem
 • loučení s žáky 5. roč.
 • slavnostní ukončení školního roku za účasti starostky obce a členky SPOZ

 

PRŮBĚŽNĚ:

 

 • účast na pěveckých, výtvarných a sportovních soutěžích
 • ukázky prací integrovaných záchranných složek (hasiči, policie, záchranáři)
 • vycházky a exkurze
 • akce škol budou průběžně doplňovány


 

 

den Název kroužku vedoucí kroužku čas
Pondělí BAVÍME SE SPORTEM Petr Havlík 12.30 - 13.15
Středa KERAMICKÝ Markéta Kirschová 13.00 - 15.00 
2 skupiny
Čtvrtek RUČÍNEK Kateřina Olexová 7.00 – 7.45
Pátek POČÍTAČOVÝ Jana Kučerová 12.00 - 12.45
2.,3.,4. roč.
Pátek SPORTOVNÍ Dana Dvořáková 13.00 - 15.00
2 skupiny

 

 

Ve čtvrtek 1.září společně přivítáme žáky 1. ročníku.

Žáci si vezmou na první den pouze aktovku a přezůvky.

Další informace dostanou rodiče hned první den po zahájení.

Těšíme se na Vás a přejeme hezký zbytek prázdnin.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>