Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Konec školního roku v mateřské škole.

13.05.2024 14:58

Pátek 7. 6. – Školní výlet  - Hradec Králové – hvězdárna, plavba parníkem.

Čtvrtek 13. 6. – Fotografování -  skupina dětí a předškoláků na konec školního roku (p. Hurdálek).

Úterý 18. 6.  – Besídka – od 15 hod. – v kulturním domě OÚ - vystoupení mladších i starších dětí.

Pátek 21. 6. – Loučení s předškoláky (šerpování, pasování) od 16h. v budově mateřské školy.

Po ukončení ceremoniálu, děti zůstávají v MŠ na nocování – cca od 17 - 17,30h, po odchodu rodičů.

Nocování předškoláků v MŠ (mohou se zúčastnit i děti s OŠD). Rodiče si děti vyzvednou v sobotu od 8 – 8,30 hodin. Do batůžku dejte dětem: pláštěnku, uzeninu na opékání, pečivo, nějakou sladkost nebo ovoce, zeleninu, misku na tábornickou polévku, baterku.

Program:* šipkovaná po okolí

                    *táborák, opékání, hry

                    * noční hra na školní zahradě

Úterý 25. 6. - exkurze k Vejrochovým (prohlídka nákladních aut a stavebních strojů).

Podrobné informace o plánovaných akcích se dozvíte z našich webových stránek, facebooku a nástěnky v MŠ.

O případných změnách vás budeme včas informovat.