Učíme se pro život


Vítejte na stránkách ZŠ a MŠ Jasenná

 

Základní škola Jasenná je malotřídní škola. Výuka je organizována ve dvou třídách.

Škola byla od 1. 1. 2003 zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení pod názvem Základní škola, Jasenná, okres Náchod, jejíž součástí je mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Zřizovatelem příspěvkové organizace je Obec Jasenná.

Od 1. 1. 2006 byla do školského rejstříku zapsána pod názvem Základní škola a Mateřská škola, Jasenná, okres Náchod.

Předmětem činnosti je předškolní výchova, poskytování základního a zájmového vzdělávání a zajišťování stravování. Doplňkovou činností je hostinská činnost, na kterou je vystaven živnostenský list.

Škola sdružuje: mateřskou školu (plán. kapacita 50 dětí), základní školu (plán. kapacita 45 žáků), školní družinu (plán. kapacita 25 dětí) a školní jídelnu (plán. kapacita, 150 jídel) Základní škola je neúplná, výuka je organizována ve dvou třídách.

Žáci využívají k výuce vybavenou počítačovou učebnu, pracovnu a hernu ŠD, tělocvičnu, školní zahradu a hřiště TJ Sokol Jasenná.

 


 

 

Název projektu: ZŠ a MŠ Jasenná, Šablony II

Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008825

Základní škola a Mateřská škola Jasenná, je zapojena do projektu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Dotace jsou čerpány Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu probíhá od 1. září 2018, ukončena bude 31. srpna 2020.

Dotace (919. 416 Kč) budou čerpány na školního asistenta v mateřské a základní škole v rámci podpory inkluzivního vzdělávání dětí a žáků, na vzdělávání pedagogů obou škol a školní družiny a na projektové dny, určené k získávání dalších vědomostí a znalostí, pro děti a žáky obou škol.

 Design IT-enclave 2008