Učíme se pro život


Školní jídelna

Školní jídelna se nachází v blízkosti základní školy a je součástí budovy mateřské školy.

Rekonstruovaná a moderně vybavená kuchyně plně odpovídá přísným normám a hygienickým předpisům.

Stravují se zde žáci a zaměstnanci ZŠ a kuchařky zároveň vaří i pro děti a zaměstnance MŠ. Jako službu občanům poskytujeme obědy i pro cizí strávníky do jídlonosičů.

 

 

 

Aktuálně po dobu karantény a uzavření školy a školky nabízíme od pondělí 30. 3. 2020 vaření obědů pro občany. Vaření se týká důchodců, rodičů, maminek na mateřské dovolené, dětí (děti by měly dospělý oběd)

Cena oběda je 63 Kč. Výdej ve školní jídelně od 10.00 do 11.00 hodin.

Zájemci se mohou  mohou přihlásit u vedoucí šj pí.Formanové tel. 737 308 725 také na email skolnijidelnajasenna@seznam.cz

nebo na obecním úřadě tel. 491 881 151 do pátku 9 hodin dopoledne.

 

 
 

 Nové telefoní číslo do školní jídelny je  491 483 647

 

 
 
 
 


Design IT-enclave 2008