Učíme se pro život


Školní jídelna

Školní jídelna se nachází v blízkosti základní školy a je součástí budovy mateřské školy.

Rekonstruovaná a moderně vybavená kuchyně plně odpovídá přísným normám a hygienickým předpisům.

Stravují se zde žáci a zaměstnanci ZŠ, kuchařky zároveň vaří i pro děti a zaměstnance MŠ. Jako službu občanům 

 

Nabízíme obědy pro cizí strávníky.

Cena oběda je 80 kč.Výdej ve školní jídelně od 10 do 11 hodin.

Zájemci se mohou přihlásit na e-mail skolnijidelnajasenna@seznam.cz

nebo u vedoucí šj a na  tel čísle  491 483 647

mobil 739 454 935 ( volání, sms)

 
 
 

 

 

 
 
 
 


Design IT-enclave 2008