Učíme se pro život


Školní jídelna

Školní jídelna se nachází v blízkosti základní školy a je součástí budovy mateřské školy.

Rekonstruovaná a moderně vybavená kuchyně plně odpovídá přísným normám a hygienickým předpisům.

Stravují se zde žáci a zaměstnanci ZŠ, kuchařky zároveň vaří i pro děti a zaměstnance MŠ. Jako službu občanům poskytujeme obědy i pro cizí strávníky do jídlonosičů.

 

 

 

Aktuálně  nabízíme  obědy pro cizí strávníky.

Cena oběda je 63 Kč. Výdej ve školní jídelně od 10.00 do 11.00 hodin.

Zájemci se mohou  mohou přihlásit  na e-mail skolnijidelnajasenna@seznam.cz

nebo u vedoucí ŠJ a na tel školní jídelny  491 483 647

 

 
 

STRAVNÉ NA  ÚNOR SE VYBÍRÁ  2.2.2021

 

 
 
 
 


Design IT-enclave 2008