Učíme se pro život


Školní jídelna

Školní jídelna se nachází v blízkosti základní školy a je součástí budovy mateřské školy.

Rekonstruovaná a moderně vybavená kuchyně plně odpovídá přísným normám a hygienickým předpisům.

Stravují se zde žáci a zaměstnanci ZŠ, kuchařky zároveň vaří i pro děti a zaměstnance MŠ. Jako službu občanům 

STRAVNÉ NA DUBEN SE VYBÍRÁ 15.4.2021

Nabízíme obědy pro cizí strávníky.

Cena oběda je 63 kč.Výdej ve školní jídelně od 10 do 11 hodin.

Zájemci se mohou přihlásit na e-mail skolnijidelnajasenna@seznam.cz

nebo u vedoucí šj a na tel čísle 491 483 647 .

 
 

 

 

 
 
 
 


Design IT-enclave 2008