Učíme se pro život


Školní jídelna

Školní jídelna se nachází v blízkosti základní školy a je součástí budovy mateřské školy.

Rekonstruovaná a moderně vybavená kuchyně plně odpovídá přísným normám a hygienickým předpisům.

Stravují se zde žáci a zaměstnanci ZŠ a kuchařky zároveň vaří i pro děti a zaměstnance MŠ. Jako službu občanům poskytujeme obědy i pro cizí strávníky do jídlonosičů.

 

 

 

Stravné na březen se bude vybírat v úterý  25. února 2020

 
 

 Nové telefoní číslo do školní jídelny je  491 483 647

 

 
 
 
 


Design IT-enclave 2008