Učíme se pro život


Aktuality

V současné době můžeme přijímat další nové strávníky, důchodce, maminky na mateřské dovolené a další. Cena oběda je 63,- Kč. Přihlásit se můžete ve školní jídelně u vedoucí ŠJ p. Formanové.

telefon 491 881 163

mobil 739 454 935

 

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY,ODEBÍRAJÍCÍ SI POKRMY DO JÍDLONOSIČŮ

Zákonné předpisy o potravinách přenáší na nás odpovědnost za bezpečnost potravin vůči našim strávníkům. V naší jídelně jsme zavedli kontrolní systém HACCP a dodržujeme zásadu správné výrobní praxe. Provádíme systematickou kontrolu zdravotní nezávadnosti pokrmů. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě a musí být zkonzumovány do 4 hodin od ukončení přípravy,tj.nejlépe po přenesení do místa konzumace.Po celou dobu nesmí teplota teplých pokrmů klesnout pod 60°C,což je minimální teplota,při které jsou Vám pokrmy vydávány.Doba výdeje do jídlonosičů je z výše uvedených důvodů časově omezena.                                                           
 

 Design IT-enclave 2008