Učíme se pro život


V současné době  přijímáme další nové strávníky, důchodce, maminky na mateřské dovolené a další. Cena oběda je 63,- Kč. Přihlásit se můžete ve školní jídelně u vedoucí ŠJ .

telefon školní jídelna:   491 483 647

email : skolnijidelnajasenna@seznam.cz

Stravné na listopad se vybírá 2.11.2021 od 10h do 14h , strávníci kteří platí na účet obdrží e-mail s částkou stravného .

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY ODEBÍRAJÍCÍ SI POKRMY DO JÍDLONOSIČŮ 

Zákonné předpisy o potravinách přenáší na nás odpovědnost za bezpečnost potravin vůči našim strávníkům. V naší jídelně jsme zavedli kontrolní systém HACCP a dodržujeme zásadu správné výrobní praxe. Provádíme systematickou kontrolu zdravotní nezávadnosti pokrmů. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě a musí být zkonzumovány do 4 hodin od ukončení přípravy, tj.nejlépe po přenesení do místa konzumace. Po celou dobu nesmí teplota teplých pokrmů klesnout pod 60°C, což je minimální teplota, při které jsou Vám pokrmy vydávány. Doba výdeje do jídlonosičů je z výše uvedených důvodů časově omezena.

Upozorňujeme na přísný zákaz výdeje do sklenic a skleněných nádob.                                                        
 

 Design IT-enclave 2008