Učíme se pro život


 

Aktuality

Aktuálně po dobu  karantény a uzavření školy a školky  nabízíme od pondělí 30.3.2020 vaření obědů pro občany . Vaření se týká důchodců  rodičů, dětí,( děti by měli dospělý oběd),maminek na mateřské dovolené atp. 

Cena oběda je 63,- kč. Výdej ve školní jídelně od 10,00 do 11,00 hodin.

Zájemci se mohou  mohou přihlásit u vedoucí šj pí.Formanové tel.737 308 725 také  na email skolnijidelnajasenna@seznam.cz.

nebo na obecním úřadě tel.491 881 151 do pátku 9 hodin dopoledne.

Pokud by byl malý zájem tak se vařit nebude.

 

 

 

V současné době můžeme přijímat další nové strávníky, důchodce, maminky na mateřské dovolené a další. Cena oběda je 63,- Kč. Přihlásit se můžete ve školní jídelně u vedoucí ŠJ p. Formanové.

telefon školní jídelna:   491 483 647

mobil školní jídelna :  pouze SMS   739 454 935

email : skolnijidelnajasenna@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY,ODEBÍRAJÍCÍ SI POKRMY DO JÍDLONOSIČŮ

Zákonné předpisy o potravinách přenáší na nás odpovědnost za bezpečnost potravin vůči našim strávníkům. V naší jídelně jsme zavedli kontrolní systém HACCP a dodržujeme zásadu správné výrobní praxe. Provádíme systematickou kontrolu zdravotní nezávadnosti pokrmů. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě a musí být zkonzumovány do 4 hodin od ukončení přípravy,tj.nejlépe po přenesení do místa konzumace.Po celou dobu nesmí teplota teplých pokrmů klesnout pod 60°C,což je minimální teplota,při které jsou Vám pokrmy vydávány.Doba výdeje do jídlonosičů je z výše uvedených důvodů časově omezena.                                                           
 

 Design IT-enclave 2008