Učíme se pro život


Archiv článků

31.10.2019 13:41

Oznámení.

Oznamujeme rodičům, kteří nevyplnili dotazník v mateřské škole, že mají ještě možnost se do ankety zapojit. A to do pátku 8. listopadu. Po tomto datu budou dotazníky vyhodnoceny. S výsledekem budou rodiče seznámeni. Děkujeme.

—————

30.10.2019 10:06

PODZIMNÍ SLAVNOST

31.11. vás zveme vás na zamykání školních zahrad, více na http://www.zsjasenna.cz/news/zamykani-skolnich-zahrad/

—————

30.10.2019 09:54

Zamykání školních zahrad

 Ve čtvrtek 31.10. se od 17 hod. koná podzimní slavnost - Zamykání školních zahrad. Sejdeme se před školou, vezměte si baterky a děti, přijďte v kostýmu.  

—————

23.10.2019 06:28

Anketa pro rodiče.

Prosíme rodiče dětí z MŠ o vyplnění krátkého dotazníku – hodnocení práce školky. Dotazník je k vyzvednutí v 1. poschodí u hlavní nástěnky a vyplněný se vhazuje do krabice na botníku. Děkujeme.

—————

22.10.2019 16:54

Společná akce ZŠ a MŠ.

Základní škola a Mateřská škola Jasenná srdečně zvou všechny děti s rodiči na podzimní ZAMYKÁNÍ ZAHRAD. Sraz – ve čtvrtek 31. 10. 2019 v 17 hodin před základní školou. Na obou zahradách budou připravena stanoviště se skřítky a úkoly. Za splnění úkolu dostanou děti malou odměnu. Čekání si...

—————

17.10.2019 06:23

Batůžkový den

V pátek 18. 10. 2019 pořádáme pro děti podzimní výlet do lesa. Vyjdeme po svačině v 9 hodin. Přiveďte své děti včas, aby se stihly ve školce nasvačit. Dětem dejte do batůžku pití s uzávěrem, nějakou dobrůtku (sušenku, ovoce, zeleninu,..), popřípadě pláštěnku – dle počasí.Vrátíme se...

—————

26.09.2019 16:28

Zápis ze schůzky rodičů konané ve středu 25. 9. 2019

Program: 1. Informace o provozu MŠ.                 2. Výchovně vzdělávací práce.                 3. Akce...

—————

26.09.2019 16:19

Fotografování dětí v MŠ.

Rodiče dětí z MŠ si ve školce mohou objednat vánoční fotografování svých dětí (foto Třebechovice). Kdo se neobjedná - dítě vyfotografováno nebude! Cena za balíček 6 fotografií 13x18 cm mat je 290,- Kč. Fotit se bude v pátek 8. 11. v 9 hodin. O oblečení se postará ateliér, chlapcům ten den dejte do...

—————

24.09.2019 19:45

PLÁN AKCÍ 2019/2020

Podívejte se, jaké akce jsme na letošní školní rok naplánovali více na http://www.zsjasenna.cz/news/plan-akci-ve-skolnim-roce-2019-2020/

—————

24.09.2019 18:29

PLÁN AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 - 2020

ZÁŘÍ: 10.9. - Muzikohraní 19.9. - třídní schůzky 24.9. - zahájení celoročního projektu NAŠE OBEC - poznáváme okolí školy, práce se slepou mapou ŘÍJEN 11.10. - hodiny Tv v programu Škola v pohybu 16.10. - divadelní představení Maková panenka v Jaroměři projekt NAŠE OBEC - historie školy,...

—————Design IT-enclave 2008