Učíme se pro život


INFORMACE O AKCÍCH A VYUČOVÁNÍ

25.04.2018 14:46

co nás čeká v nejbližšíc h dnech

http://www.zsjasenna.cz/news/nejblizsi-akce-v-nasi-skole/

jak se budeme učit mezi květnovými svátky

http://www.zsjasenna.cz/news/organizace-vyucovani/

—————

ZpětDesign IT-enclave 2008