Učíme se pro život


Fotografování dětí v MŠ.

26.09.2019 16:19

Rodiče dětí z MŠ si ve školce mohou objednat vánoční fotografování svých dětí (foto Třebechovice). Kdo se neobjedná - dítě vyfotografováno nebude! Cena za balíček 6 fotografií 13x18 cm mat je 290,- Kč. Fotit se bude v pátek 8. 11. v 9 hodin. O oblečení se postará ateliér, chlapcům ten den dejte do MŠ rifle (pokud mají). Objednávat můžete do 15.10.2019.

—————

ZpětDesign IT-enclave 2008