Učíme se pro život


POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ A PRÁZDNINY

26.01.2017 11:17

31.1. v úterý bude žákům rozdáno pololetní vysvědčení (rozvrh hodin se nemění). Rodiče, dejte, prosím dětem vhodné desky, aby vysvědčení nepomačkaly.

Pololetní prázdniny připadnou na pátek 3.2.

—————

ZpětDesign IT-enclave 2008