Učíme se pro život


Ošetřovné.

20.03.2020 10:39

Na základě dotazů rodičů sdělujeme, že nárok na ošetřovné mají i rodiče dětí, které navštěvovaly mateřskou školu, která byla uzavřena na doporučení zřizovatele. Žádost o ošetřovné potvrdí a vydá paní ředitelka Dana Dvořáková. Odkaz na doporučený postup při podávání žádosti o ošetřovné (i kontakt na p. řeď.) najdete na stránkách základní školy.

PROSÍME RODIČE, ABY SLEDOVALI VÝVOJ UDÁLOSTÍ VE VEŘEJNÝCH SDĚLOVACÍH PROSTŘEDCÍCH.

—————

ZpětDesign IT-enclave 2008