Učíme se pro život


OSLAVA SVÁTKŮ JARA.

03.04.2017 13:02

Ve středu 12.4. jsme pro žáky připravili vítání Jara tvořivou dílnou a oslavu Velikonoc.

Začneme hned v 8 hodin. První skupinu čeká pracovní dílna, kde si žáci vyrobí jarní dekoraci z živých květů.

Druhá skupina začne hledáním Velikonočního zajíčka. Poté se skupiny vymění.

Na pracovní dílnu si každý žák přinese 50 Kč.

 

—————

ZpětDesign IT-enclave 2008