Učíme se pro život


PŘÁNÍ 2018

01.01.2018 12:11

V novém roce všem hlavně zdraví a štěstí.

Rodičům hodně trpělivosti, pochopení a co nejvíce úsměvů na tvářích vašich dětí

vám přejí

všichni zaměstnaci ZŠ Jasenná

—————

ZpětDesign IT-enclave 2008