Učíme se pro život


Stavba z proutí

01.04.2019 13:44

Chtěla bych poděkovat za děti a kolektiv MŠ za vytvoření domečku a prolézačky z vrbového proutí. Zasloužil se o to pan Jaroslav Marko a pan Ing. Jan Zlámalík. Věnovali tomu dva dny svého volného času. Děti pomáhají při zalévání a všichni věříme, že proutky zakoření a brzy se nám stavba zazelená a v letním období poskytne dětem stín. Zd. Tkadlecová.

—————

ZpětDesign IT-enclave 2008