Učíme se pro život


Upozornění.

24.09.2020 16:14

Žádáme rodiče (popřípadě pověřený doprovod dětí), aby při vstupu do MŠ použili připravenou dezinfekci na ruce. Ve vnitřních prostorách se zdržujte po dobu nezbytně nutnou a v ROUŠCE!

Své dítě předejte p. uč. mezi dveřmi do třídy. Do tříd NEVSTUPUJTE!

Prosíme, nedávejte dětem do MŠ hračky z domova. Děkujeme.

—————

ZpětDesign IT-enclave 2008