Učíme se pro život


Výsledky zápisu do MŠ

22.05.2018 21:45

Na základě rozhodnutí ředitele školy byly do Mateřské školy Jasenná pro školní rok 2018/2019 přijaty tyto děti:

registrační číslo:         3/18 MŠ

                                 4/18 MŠ

                                 5/18 MŠ

                                 6/18 MŠ

                                 7/18 MŠ

                                 8/18 MŠ

                                 9/18 MŠ

                                12/18 MŠ

                                13/18 MŠ

                                14/18 MŠ

                                15/18 MŠ

                                16/18 MŠ


 
Přijaty nebyly tyto děti:
registrační číslo:         2/18 MŠ

                            10/18 MŠ

                            11/18 MŠ

                            17/18 MŠ

 

Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do MŠ Jasenná na školní rok 2018/2019

Do mateřské školy, jejiž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jasenná budou přijímány:

1. Děti, které před začátkem školního roku 2018/ 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je Mateřská škola Jasenná spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší)

2. Děti, které před začátkem školního roku 2018/ 2019 dosáhnou druhého roku věku, pro které je Mateřská škola Jasenná spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší).

3. Děti, jejichž sourozenec se v Mateřské škole Jasenná vzdělává, a ve školním roce 2018/2019 se dále bude vzdělávat.

4. V případě nenaplnění kapacity školy, mohou být k docházce přijaty děti s trvalým pobytem mimo obec, pro které není Mateřská škola Jasenná spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší).

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

 

V Jasenné dne 1.9.2017                        Dana Dvořáková

                                                              řed. školy

 

 

—————

ZpětDesign IT-enclave 2008