Učíme se pro život


ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

05.01.2017 12:16

Letos poprvé proběhne zápis dětí až během měsíce dubna. O přesném termínu vás budeme včas informovat.

Pro rodiče předškoláků vydalo MŠMT Doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

Můžete si ho otevřít přímo tady:

Desatero pro rodiče-1.pdf (209130)

nebo na  této adrese www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

—————

ZpětDesign IT-enclave 2008