Učíme se pro život


Zápis do 1. ročníku - cizinci

26.05.2022 10:49

K zápisu do ZŠ si mohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  7. června od 15 do 17 hodin.

—————

ZpětDesign IT-enclave 2008