Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Školní jídelna

Školní jídelna se nachází v blízkosti základní školy a je součástí budovy mateřské školy.

Rekonstruovaná a moderně vybavená kuchyně plně odpovídá přísným normám a hygienickým předpisům.

Stravují se zde žáci a zaměstnanci ZŠ, kuchařky zároveň vaří i pro děti a zaměstnance MŠ. Jako službu občanům 

  

Nabízíme obědy pro cizí strávníky.

Cena oběda je 80 kč.Výdej ve školní jídelně od 10 do 11 hodin.

Zájemci se mohou přihlásit na e-mail skolnijidelnajasenna@seznam.cz

nebo u vedoucí šj a na  tel čísle  491 483 647

mobil 739 454 935 ( volání, sms)