Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

O nás

                      Mateřská škola v Jasenné  se nachází ve středu obce v těsné blízkosti školy základní. V roce 1981 byla budova nově postavena a otevřena pro potřeby předškolních dětí. Zřizovatelem školy je Obec Jasenná.

Celý areál stojí mimo hlavní komunikaci a je obklopen parkově upravenou zahradou s množstvím herních prvků. Součástí budovy je školní kuchyně s jídelnou, kde se stravují i děti ze základní školy. V roce 2003 vytvořila základní a mateřská škola jeden právní subjekt pod názvem Základní škola a Mateřská škola v Jasenné.

 

                     Jsme mateřská škola s celodenním provozem od 6.15 do 16.15 hodin. V současné době máme dvě oddělení, rozdělená podle věku, pro děti od 3 do 7 let. Nově přijatým dětem umožňujeme po dohodě s rodiči adaptační režim, který vede k lepšímu splynutí dítěte s novým prostředím.

Dlouhodobou spoluprací se základní školou vytváříme dobré podmínky pro bezproblémový přechod dětí do 1. ročníku základní školy.

 

Pedagogický sbor tvoří pedagogické pracovnice, které mají odpovídající vzdělání a dlouholetou praxi v oblasti předškolního vzdělávání. Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží vytvořit dětem příjemné a podnětné prostředí, kde jsou děti přijímány s pochopením a láskou.

 

                      Naše mateřská škola pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu,který má název " S kamarády ve školce". Motto: „Mám rád sebe, tebe, vás i to co je kolem nás.“ Při volbě tohoto názvu jsme vycházeli z potřeby vytvářet u dětí pozitivní a citlivý vztah k lidem, k přírodě i k lidovým tradicím. Vzdělávání dětí je založeno na přímých zážitcích dítěte a probíhá formou her, objevování, zkoumání a tvoření. Vždy jsou respektovány individuální možnosti a potřeby jednotlivých dětí. Cílem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole je dát dětem základy kompetencí důležitých pro život a budoucí další vzdělávání.

 

Mateřská škola je místem, které zajišťuje rovnováhu mezi přirozeným rozvojem dítěte v rodině a jeho rozvojem ve skupině vrstevníků.

Co je zde pro děti připraveno?

- podnětné a tvořivé prostředí

- podmínky pro vznik dětských přátelství

- každodenní program plný her a činností

- divadelní představení

- výlety, exkurze

- společné akce pro děti i jejich rodiče

- pro předškoláky doplňkové programy / logohrátky, předškolička a pracovní kroužek "Šikulka" /

 

Jakému chování se děti ve školce učí?

- každý den se pozdravit s paní učitelkou i kamarády

- rozdělit se, půjčit hračku

- hrát fér

- nikomu neubližovat

- uklízet po sobě

- když někomu omylem ublížíš, řekni mu promiň

- pomáhat mladším kamarádům

- nikomu neskákat do řeči, když mluví

- naslouchat druhému

- každý den se trochu uč, přemýšlej, maluj, kresli, zpívej, tancuj, cvič a pracuj

- když vyrazíš do světa, dávej pozor a auta, chytni se někoho za ruku

 

Poprvé  ve školce aneb jak mohou svému  dítěti pomoci rodiče při adaptaci na nové prostředí?

Buďte dítěti oporou a poskytněte mu pocit bezpečí.

Přibalte mu plyšového mazlíčka na spaní.

Používejte stejné rituály.

Rozlučte se krátce.

Buďte citliví a trpěliví.

Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte.

Komunikujte s učitelkami.

Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte.

 

Co by rodiče neměli dělat….

Buďte důslední, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.

Nestrašte své dítě školkou.

Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. / Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také/.

 

Co je cílem společné spolupráce rodičů a naší mateřské školy?

Vychovávat šťastné a spokojené děti.