Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

V současné době  přijímáme další nové strávníky, důchodce, maminky na mateřské dovolené a další. Cena oběda je 92,- Kč. Přihlásit se můžete ve školní jídelně u vedoucí ŠJ .

telefon školní jídelna:   491 483 647

                                     739 454 935

email : skolnijidelnajasenna@seznam.cz

UPOZORŇUJEME NA PŘÍSNÝ ZÁKAZ VÝDEJE DO SKLENIC A SKLENĚNÝCH NÁDOB

       
      UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY ODEBÍRAJÍCÍ SI POKRMY DO JÍDLONOSIČŮ 

Zákonné předpisy o potravinách přenáší na nás odpovědnost za bezpečnost potravin vůči našim strávníkům. V naší jídelně jsme zavedli kontrolní systém HACCP a dodržujeme zásadu správné výrobní praxe. Provádíme systematickou kontrolu zdravotní nezávadnosti pokrmů. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě a musí být zkonzumovány do 4 hodin od ukončení přípravy, tj.nejlépe po přenesení do místa konzumace. Po celou dobu nesmí teplota teplých pokrmů klesnout pod 60°C, což je minimální teplota, při které jsou Vám pokrmy vydávány. Doba výdeje do jídlonosičů je z výše uvedených důvodů časově omezena.