Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Pro strávníky

Vnitřní řád školní jídelny

   Vyplývá ze zákona č.561/2004 sb.,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání
                  zákon  č.258/2000 sb.,o ochraně veřejného zdraví
                  nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin
                  vyhlášky č. 107/2005 sb.,o školním stravování ve znění pozdějších předpisů
                  vyhlášky č. 84/2005 sb.,o nákladech a jejich úhradě ve znění pozdějších předpisů
                  vyhlášky č. 137/2004 sb., platných hygienických předpisů
 
    Provoz školní jídelny je od 6,00 do 14,30 hodin   

Kapacita školní jídelny je 150 strávníků. 

V současné době vaříme pro děti ze ZŠ a MŠ - 95 obědů denně, pro zaměstnance a cizí strávníky - 20 obědů denně.

 

Pokyny pro strávníky

Obědy se přihlašují nebo odhlašují ve ŠJ den předem, nejpozději do 13,00 hodin.

Pouze v pondělí je možné změnu nahlásit do 7,30 hodin ve ŠJ.

Obědy do jídlonosičů si strávníci odebírají v době od 10,00 - 11,00 hodin.

Upozorňujeme rodiče,  dítě odhlášené do pátku, se v pondělí  počítá na oběd . Pokud pokračuje v nepřítomnosti, rodiče musí  dítě znovu odhlásit !!

Nepříhlášený strávník nemá nárok na oběd.

Prázdniny a ředitelské volno se odhlašují automaticky.

Nevyzvednutý oběd propadá a je rozdělen dětem.

Neodhlášený a nevyzvednutý oběd hradí rodiče za plnou cenu 80,-kč

                          MŠ  3 - 6 let                          7 let     

přesnídávka          10,- Kč                     10,- Kč                                  

oběd                    25,-  Kč                    29,- Kč                                    

svačina                10,-  Kč                     10,- Kč

pitný režim             4,-  kč                       4,- kč                                   

celkem                49,-  kč                     53,- kč                                  

                         

ZŠ 7 - 10 let             29,- Kč

ZŠ 11 - 14 let           32,- Kč

ZŠ 15 a více let        42,- Kč

Dospělí strávníci     92,- Kč    

  

Výše stravného se řídí vyhláškou č. 107/2005 sb. O školním stravování. Podle tohoto zákona jsou žáci rozděleni do věkových skupin podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (do konce srpna). Na dotovaný oběd má nárok žák, který je v daný den ve škole a účastní se vyučování. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se podle vyhlášky  č. 107/2005 sb. považuje za pobyt ve škole. to samé platí i pro MŠ. Proto si tento den může rodič odebrat oběd do jídlonosičů. Na další den absence je povinností strávníka obědy odhlásit. Má-li rodič zájem brát oběd pro dítě i v době jeho nepřítomnosti ve škole, zaplatí za oběd plnou cenu, tj. cena potravin + věcná režie. 

Způsob platby

1) Bezhotovostním převodem na účet ZŠ  181782514/0300 , VS je číslo měsíce a rok na který se platí, např. září 092022

2) po domluvě hotově u vedoucí  ŠJ

 

Stravné se platí vždy od 1.dne v daném měsíci na měsíc dopředu. Zaplatit je nutné do 5.dne v měsíci na který se posílá  platba. Platby nezakrouhlovat. Pokud má dítě jiné příjmení  než rodič, uvádět za které dítě  je platba poslána.

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek se sestavuje v souladu s vyhláškou č. 107/2005 sb. O školním stravování. Podle této vyhlášky se plní výživové normy spotřebního koše, který se zpracovává a odesílá na odbor školství každý měsíc. Plnění spotřebního koše hlavně znamená mít dostatek rybího masa, mléka a mléčných výrobků a dostatek luštěnin, ovoce a zeleniny. Naopak co nejnižší spotřebu tuku a cukrů.

Ryby jsou zařazovány na jídelníček 3x měsíčně, luštěniny 2x měsíčně. Častěji je zařazována luštěninová polévka. Čerstvé ovoce je podáváno po obědě a po svačinkách. Zelenina formou zeleninových salátů, jako příloha k obědu nebo jako obloha na chleba ke svačině. Mléko a mléčné výrobky jsou podávány v MŠ hlavně ke svačinkám  v  ZŠ po obědě  (jogurty, termix, pudink, šlehaný tvaroh).

 

Veškeré dotazy a informace o stravování rádi poskytneme přímo ve školní jídelně.