Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Akce na příští týden.

30.09.2022 10:05

V úterý 4. 10. 2022 od 9 hodin bude venku před MŠ ukázka dravců a sov s p. Nejmanem – společná akce se ZŠ.

Ve středu 5. 10. 2022 od 9,30 hodin uvidí děti MŠ pohádku „Neposlušná kůzlata“ - divadlo p. Polehni.

Ve čtvrtek 6. 10. 2022 půjdeme s dětmi do ZŠ na muzikohraní s p. Štursou. Děti ze třídy U kohoutků od 9 hodin, děti ze třídy U zajíčků od 10 hodin.

V tyto dny přiveďte své děti včas, aby se předem stihly nasvačit! Děkujeme.