Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

INFORMACE O AKCÍCH A VYUČOVÁNÍ

25.04.2018 14:46

co nás čeká v nejbližšíc h dnech

https://www.zsjasenna.cz/news/nejblizsi-akce-v-nasi-skole/

jak se budeme učit mezi květnovými svátky

https://www.zsjasenna.cz/news/organizace-vyucovani/