Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Informace k novým omezením od dne 14. 10. 2020.

13.10.2020 15:04

Vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020.

provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole.

2--provoz-skol-1022.pdf (238365)

 

Distanční vzdělávání:

  • dnes žáci dostali úkoly na tento týden
  • o dalším postupu vás budeme informovat e-mailem nebo sms zprávou.
 

Nárok na ošetřovné:

Dle jednání vlády ze dne 8.10.2020 vyplývá:

Školy, nebudou muset potvrzovat uzavření, včetně důvodu a doby uzavření.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Nárok na ošetřovné budou mít v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021
 

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru