Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

INFORMACE K TESTOVÁNÍ V MŠ JASENNÁ.

09.04.2021 11:07

1. Na základě mimořádného opatření MZd je škola povinna 2x týdně testovat děti i zaměstnance MŠ neinvazivními antigenními testy.

Přítomnost dětí v MŠ je tím podmíněna!

2. Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m. Zákonný zástupce s respirátorem, dítě ochranu dýchacích cest mít nemusí.

3. Dítě se v prostoru šatny přezuje, svlékne vrchní oděv a jde si umýt ruce. Poté zákonný zástupce odchází s dítětem do testovací místnosti a postupuje dle pokynů pověřeného zaměstnance MŠ.               

4. U testování je umožněna asistence třetí osoby - zákonného zástupce.  Samotný odběr bude provádět rodič, který si před úkonem vydezinfikuje ruce (nebo pedagog, pokud bude požádán).

5. Testovat se bude v pondělí a ve čtvrtek. Pokud dítě nastoupí do MŠ jiný den, bude testován individuálně v ten den.

6. Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Prosíme proto o včasný příchod! V případě, že se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání protáhnout.

7. V případě pozitivního testu dítěte v pondělí odchází domů pouze pozitivně testované dítě. Rodiče kontaktují svého pediatra a dítě absolvuje PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit vedení mateřské školy.

8. Pokud se pozitivita projeví ve čtvrtek, opouští školu všechny děti a zaměstnanci a čeká se na výsledek PCR testu pozitivně testovaného dítěte.

9. V naší MŠ budeme používat test Lepu Medical.
10. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně 14 dní a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, SMS zpráva apod.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Doporučujeme rodičům, jejichž děti mají obavy z testování, aby děti na toto testování připravili formou hry a nacvičili s nimi výtěr z nosu s vatovými tyčinkami („Pošimrej se v nose!“:-))