Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Projekty

priloha_997429725_4_Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO.pdf (178254)
Název projektu dle MS2014+:1 Jasenná Šablony III Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017883 Základní škola a Mateřská škola Jasenná, je zapojena do projektu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Dotace jsou čerpány Z operačního programu...
Registrační číslo projektu:            CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013900 Název...
  Název projektu: ZŠ a MŠ Jasenná, Šablony II Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008825 Základní škola a Mateřská škola Jasenná, je zapojena do projektu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Dotace jsou čerpány Z operačního programu Výzkum, vývoj a...