Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

ZŠ a MŠ Jasenná, Šablony II

05.02.2021 11:51

 

Název projektu: ZŠ a MŠ Jasenná, Šablony II

Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008825

Základní škola a Mateřská škola Jasenná, je zapojena do projektu Evropské unie, Evropské strukturální a investiční fondy. Dotace jsou čerpány Z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu probíhá od 1. září 2018, ukončena bude 31. srpna 2020.

Dotace (919. 416 Kč) budou čerpány na školního asistenta v mateřské a základní škole v rámci podpory inkluzivního vzdělávání dětí a žáků, na vzdělávání pedagogů obou škol a školní družiny a na projektové dny, určené k získávání dalších vědomostí a znalostí, pro děti a žáky obou škol.