Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

ZAČÁTEK ROKU 2021/2022

30.08.2021 16:51

ORGANIZACE 1.9.2021

    Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty.
 
Testování covid-19
    Ve středu 1. 9. 2021 budou testováni žáci 2., 3. a 4. ročníku - po říchodu do školy se půjdou otestovat do tělocvičny.
 
    Žáci 1. ročníku, kteří půjdou 1.9. do ŠD budou testovaní po slavnostním zahájení.
  
Prosíme rodiče o tyto informace (na podepsaném lístku)

- zda půjde jejich dítě 1.9. na oběd

- kdy bude jejich dítě první školní týden odcházet ze školy

 

Předem vám děkujeme.