Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Mírné rozvolnění opatření v MŠ.

27.05.2020 16:15

Oznamujeme rodičům, že od pondělí 1. 6. 2020 mohou své předem nahlášené děti přivádět ráno do 8, 30 h. do budovy MŠ a předávat je p. učitelkám do třídy.

Před vstupem do budovy si rodič vydezinfikuje ruce připravenou dezinfekcí a bude mít nasazenou roušku.

Do tříd je vstup zakázán!

V šatně se zdržujte pouze po dobu nezbytně nutnou!

Odpoledne pro vyzvedávání dětí platí stejná pravidla – nasazená rouška, dezinfekce (pokud nebudeme venku).

Děkujeme.