Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

INFORMACE O ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY OD 25.5.2020

04.05.2020 20:50
ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020       

zde: ochrana_zdravi_zs-1.pdf (1002176)

 

Zahájení školního provozu v pondělí 25.5. 2020

Informace pro rodiče.

1. Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část.

2. V dopolední části se budou žáci vzdělávat v rámci ŠVP školy.

 V odpolední části bude zájmové vzdělávání žáků vycházet z ŠVP školní družiny.

3. Při vzdělávacích i zájmových aktivitách budou zajištěna hygienická i epidemiologická opatření ( dezinfekce, větrání, rozestupy žáků apod.)

4. Vstup do budovy bude umožněn pouze zaměstnancům školy a žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

5. Žáci budou rozděleni po skupinách po 15, příchody, přesuny i odchody budou organizovány pověřeným pracovníkem školy.

6. V průběhu vzdělávání ve třídě nemusí nosit žáci ani pedagogové ochranné roušky.

Roušky budou nosit při přesunech a ve společných prostorách.

7. Každý žák bude mít na den 2 roušky a sáček na uložení.

8. Ranní družina bude pouze v nutných případech, doporučujeme příchod do školy v 7.45 hod, ukončení provozu bude v 16.00 hod.

9. Školní stravování bude zajištěno vydáváním obědů.

10. Před nástupem do školy musí zákonný zástupce žáka podepsat čestné prohlášení, které obdrží každý žák před nástupem do školy.

Tyto informace jsou vybrány z manuálu MŠMT  ČR, vydaného 30.4.2020

Dana Dvořáková, řed. školy

 

Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení

najdete i na stránkách MŠMT zde:

https://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss