Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Ošetřovné.

20.03.2020 10:39

Na základě dotazů rodičů sdělujeme, že nárok na ošetřovné mají i rodiče dětí, které navštěvovaly mateřskou školu, která byla uzavřena na doporučení zřizovatele. Žádost o ošetřovné potvrdí a vydá paní ředitelka Dana Dvořáková. Odkaz na doporučený postup při podávání žádosti o ošetřovné (i kontakt na p. řeď.) najdete na stránkách základní školy.

PROSÍME RODIČE, ABY SLEDOVALI VÝVOJ UDÁLOSTÍ VE VEŘEJNÝCH SDĚLOVACÍH PROSTŘEDCÍCH.