Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Otevření MŠ.

07.04.2021 19:38

Oznamujeme rodičům, že od pondělí 12. 4. 2021 se otevírá mateřská škola pro předškoláky, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dále je pak umožněna přítomnost dětí ve věku od 2 do 5 let, které jsou zapsány do MŠ - rodičů těchto vybraných profesí:

-zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

-pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

- zaměstnanci bezpečnostních sborů

- příslušníci ozbrojených sil

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

- zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Tito rodiče jsou povinni škole doložit příslušnost k této profesi potvrzením zaměstnavatele.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně po vstupu do MŠ děti testovat antigenními testy. Děti v MŠ nemusí nosit respirátory ani roušky. Doprovodná osoba je povinna v budově MŠ zakrýt dýchací cesty respirátorem. Do MŠ nebudou přijaty děti s patrnými příznaky nákazy.