Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Oznámení o výsledcích přijímacího řízení k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

02.05.2023 15:37
Základní škola a Mateřská škola, Jasenná, okres Náchod
 
 
 
Oznámení o výsledcích přijímacího řízení k základnímu vzdělávání
 
od školního roku 2023/2024
 
Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jasenná, okres Náchod rozhodla v souladu s § 46 a § 165 odst. 2), písm. e) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:
 
 
 
 
 
spisová značka                                                                       výsledek řízení
 
ZŠ – 1/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 2/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 3/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 4/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 5/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 6/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 7/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 8/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 9/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 10/ 23                                                                               přijat
 
ZŠ – 11/ 23                                                                               odklad školní docházky
 
ZŠ – 12/ 23                                                                              odklad školní docházky
 
ZŠ – 13/ 23                                                                              odklad školní docházky
 
ZŠ – 14/ 23                                                                              odklad školní docházky
 
ZŠ – 15/ 23                                                                              přijat
 
ZŠ – 16/ 23                                                                              přijat
 
 
 
 
 
V Jasenné dne 28. 4. 2023
 
 
 
                                                                                Dana Dvořáková, ředitelka školy
Základní škola a Mateřská škola, Jasenná, okres Náchod
 
 
 
Oznámení o výsledcích přijímacího řízení k základnímu vzdělávání
 
od školního roku 2023/2024
 
Ředitelka právnické osoby, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Jasenná, okres Náchod rozhodla v souladu s § 46 a § 165 odst. 2), písm. e) zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:
 
 
 
 
 
spisová značka                                                                       výsledek řízení
 
ZŠ – 1/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 2/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 3/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 4/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 5/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 6/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 7/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 8/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 9/ 23                                                                                 přijat
 
ZŠ – 10/ 23                                                                               přijat
 
ZŠ – 11/ 23                                                                               odklad školní docházky
 
ZŠ – 12/ 23                                                                              odklad školní docházky
 
ZŠ – 13/ 23                                                                              odklad školní docházky
 
ZŠ – 14/ 23                                                                              odklad školní docházky
 
ZŠ – 15/ 23                                                                              přijat
 
ZŠ – 16/ 23                                                                              přijat
 
 
 
 
 
V Jasenné dne 28. 4. 2023
 
 
 
                                                                                Dana Dvořáková, ředitelka školy