Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

PLÁN AKCÍ ŠKOLY 2022/2023

01.11.2022 19:41

ZÁŘÍ:

 • 1. 9. slavnostní zahájení školního roku 2022 - 2023 za účasti starostky obce a členky SPOZ
 • 9. 9. vycházka do lesa, rozloučení s prázdninami
 • 15. 9. třídní schůzky
 • 23. 9. divadlo v Jaroměři „Krkonošské pohádky“
 • 30. 9. environmentální výchova „Život dravců a sov“ - pan Nejman (společně s MŠ)

ŘÍJEN:

 • práce na školní zahradě, sběr padaných jablek
 • 3. 10. zahájení testování tělesné zdatnosti žáků 3. ročníku
 • 6.10. Muzikohraní - netradiční hudební nástroje (společně s MŠ)
 • 23. 10. vítání občánků (hudebně literární pásmo)
 • 24. 10. fotografování s vánoční tématikou (společně s MŠ)
 • 24. 10. dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníku, dopravní hřiště Náchod
 • 25. 10. podzimní slavnost „Loučení s podzimem“ - samostatný projekt žáků společně s MŠ, pracovní dílny s rodiči - dlabání dýní,                     výroba halloweenských dekorací, strašidelná stezka s úkoly

 

LISTOPAD:

 • pracovní dílny - adventní věnce, vánoční svícny.
 • 9. 11. proškolení dětí v oblasti první pomoci s praktickými ukázkami (společně s MŠ)
 • 15. 11. třídní schůzky
 • 25. 11. vystoupení pro občany Šestajovic (hudebně literární pásmo)
 • 27. 11. rozsvícení vánočního stromu - první adventní neděle (ve spolupráci s obcí)

 

PROSINEC:

 • 5. 12. Mikulášská nadílka (MŠ a ZŠ)
 • 15. 12. vánoční vystoupení pro veřejnost a rodiče
 • 16. 12. divadelní vystoupení v MŠ  „Radujme se, veselme se“
 • 22. 12. školní vánoční besídka, vánoční tradice
 • vánoční diskotéka ŠD, vánoční výlet

 

LEDEN:

 • sportovní odpoledne dle počasí (bruslení, sáňkování, turnaj ve stolním tenise)
 • 10. 1. třídní schůzky
 • vydání vysvědčení za první pololetí školního roku 2022/2023

 

ÚNOR:

 • karneval v ŠD
 • zahájení lyžařského výcviku (termín bude upřesněn)
 • divadelní představení „Čert a Káča“ (čtenářská gramotnost)

 

BŘEZEN:

 • měsíc internetu (zvyšování počítačové gramotnosti žáků, prevence proti zneužití)
 • den s Andersenem - školní projekt na čtenářskou gramotnost
 • beseda o knihách (spolupráce s knihovnou v Jasenné)
 • 22. 3.  divadelní představení v Jaroměři „Putování ztracené kapky“
 • pracovní dílny - výrobky k zápisu
 • pracovní dílny společně s MŠ - jarní prodejní výstava

 

DUBEN:

 • zápis žáků do 1. ročníku - termín bude upřesněn
 • 11. 4. třídní schůzky
 • plavecký výcvik - termín bude upřesněn
 • velikonoční koledování v obci
 • hledání velikonočního zajíčka (poznávací stezka - dodržování starých tradic) - samostatný projekt žáků
 • (táborák, zábavné hry)
 • oslava Dne Země (ekologická výchova) - ekologický slabikář - Ivan Urbánek

 

KVĚTEN:

 • pracovní dílny - výrobky ke Dni matek
 • 6. 6. třídní schůzky
 • 2. 5. divadelní představení v MŠ  „Tajemná zahrada“
 • výstava fotografického a výtvarného materiálu na téma naše obec
 • 22. 5. dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníku, dopravní hřiště Náchod (získání průkazu cyklisty)
 • dopravní výchova - Bezpečně na silnicích - školní projekt „Jsem cyklista a chodec“

 

ČERVEN:

 • školní oslava MDD – pohádková stezka pro děti a žáky MŠ a ZŠ
 • 6. 6. třídní schůzky
 • školní atletická olympiáda
 • fotografování na závěr roku
 • školní besídka pro rodiče
 • společné spaní ve škole - zábavné odpoledne, loučení se školním rokem
 • loučení s žáky 5. roč.
 • slavnostní ukončení školního roku za účasti starostky obce a členky SPOZ

 

PRŮBĚŽNĚ:

 

 • účast na pěveckých, výtvarných a sportovních soutěžích
 • ukázky prací integrovaných záchranných složek (hasiči, policie, záchranáři)
 • vycházky a exkurze
 • akce škol budou průběžně doplňovány