Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Plán akcí školy - šk. rok 2022/2023

20.09.2022 19:08

ZÁŘÍ – návštěva zahrádkářské výstavy v kulturním domě – pondělí 19. 9. dopoledne

 • schůzka rodičů – úterý 20. 9. od 16,30 h.
 • batůžkový výlet do podzimní přírody
 • projekt „Bavíme se sportem“, „sportík“ pro starší děti, začíná v pondělí 26. 9.
 • ukázka dravců a sov, p. Nejman, v pátek 30. 9. od 9 hodin

ŘÍJEN – ve středu 5. 10. v 9,30h divadlo v MŠ p. Polehňa – „Neposlušná kůzlata“

 • ve čtvrtek 6. 10. muzikohraní s p. Štursou (9 -10 hod.)
 • v úterý 25. 10. od 17 h podzimní slavnost „Zamykání zahrad“ (akce společně se ZŠ) – pracovní dílnička, strašidelná stezka

LISTOPAD – fotografování dětí, dle zájmu rodičů

 • projektový týden „Svatý Martin“
 • divadlo Jaroměř „Jak víla Modrovláska splnila tři přání“ – středa 16. 11. od 10 h.

PROSINEC - Mikulášská nadílka v MŠ – pondělí 5. 12. od 10 h. (žáci ZŠ)

 • vánoční autobusový výlet ?
 • vánoční vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ pro rodiče a veřejnost – čtvrtek 15. 12. od 15 h.
 • divadlo v MŠ p. Vyšohlídová - „Radujme se, veselme se!“ – 16. 12. od 10,30 h., společně se ZŠ
 • nadílka hraček v MŠ

LEDEN

 • zimní batůžkový výlet do přírody

ÚNOR

 • divadlo Šternberk v MŠ - 9. 2. od 10,30 h
 • karneval v MŠ

BŘEZEN - vynášení Zimy - lidové zvyky, vítání jara – úterý 21. 3. dopoledne

 • exkurze za zvířátky na statek
 • jarní jarmark, pátek – sobota 24. – 25. 3.
 • plavání pro předškoláky ?

DUBEN - zápis do ZŠ

 • jarní batůžkový výlet do přírody
 • čarodějnické dopoledne v MŠ, hry a soutěže – pátek 28. 4.
 • ukázka práce hasičů x záchranky

 KVĚTEN - zápis do MŠ

 • divadlo v MŠ p. Vyšohlídová – „Tajemná zahrada“ – úterý 2. 5. od 10, 30 h (společně se ZŠ)
 • školní výlet

   ČERVEN – sportovní dopoledne na hřišti ke Dni dětí, společná akce se ZŠ–čtvrtek 1. 6.

 • pohádková stezka
 • fotografování dětí na konec školního roku – p. Hurdálek
 • nocování předškoláků v MŠ
 • vystoupení dětí na konec šk. roku, šerpování předškoláků

 

Plán akcí je orientační. Změna vyhrazena! Před každou akcí budete včas podrobně informováni.