Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

PLÁN AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 - 2020

24.09.2019 18:29
ZÁŘÍ:
 • 10.9. - Muzikohraní
 • 19.9. - třídní schůzky
 • 24.9. - zahájení celoročního projektu NAŠE OBEC - poznáváme okolí školy, práce se slepou mapou
ŘÍJEN
 • 11.10. - hodiny Tv v programu Škola v pohybu
 • 16.10. - divadelní představení Maková panenka v Jaroměři
 • projekt NAŠE OBEC - historie školy, jak se učilo dříve (retro týden)
 • 31.10. - podzimní slavnost Zamykání školních zahrad -výrobky z podzimních plodů, skřítkovský podvečer, (spolupráce s MŠ)
 • práce na školní zahradě, sběr spadaných jablek, úklid zahrady
 • vítání občánků (hudebně-literární pásmo)
LISTOPAD
 • 7.11. - třídní schůzky (konzultační odpoledne)
 • 12.11. - hospitace p. uč. MŠ u žáků 1. ročníku "Co všechno už umíme." (zpětná vazba, adaptace žáků na školu)
 • projekt NAŠE OBEC - řemesla a řemeslníci v obci
 • vánoční fotografování žáků
PROSINEC
 • 5.12. - Mikulášská nadílka (MŠ, ZŠ - samostatná příprava žáků 4. roč.)
 • 6.12. - předvánoční výlet do Ratibořic - adventní čas na zámku a ve mlýně (spolupráce s MŠ)
 • 17.12. - vánoční vystoupení pro rodiče a občany obce - hudebně-literární pásmo (spolupráce s MŠ)
 • projekt NAŠE OBEC - kostel sv. Jiří
 • pracovní dílna - adventní věnce, svícny
 • 20. 12. školní vánoční besídka, vánoční tradice
 • vánoční diskotéka v ŠD
LEDEN
 • 9.1. - třídní schůzky (konzultační odpoledne)
 • sportovní odpoledne dle počasí (bruslení, sáňkování, koulování)
 • projekt NAŠE OBEC - historie obce (kroniky, besedy)
 • 30.1. - vydání vysvědčení za první pololetí školního roku 2019/2020
 • lyžařský výcvik (leden, únor - termín bude upřesněn)
ÚNOR
 • 4.2. - divadelní představení O křišťálovém srdci v Jaroměři
 • karneval v ŠD
 • 15.2. - školní ples - taneční vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
 • projekt NAŠE OBEC - Obecní úřad (beseda se starostkou obce paní Ing. Jitkou Slezákovou)
BŘEZEN
 • měsíc internetu (prevence proti zneužití)
 • školní kolo v recitační soutěži (projekt k měsíci knihy)
 • projekt NAŠE OBEC - beseda o knihách (spolupráce s místní knihovnou)
 • 30.3. - divadelní představení Žabí příběh (spolupráce s MŠ)
 • plavecký výcvik (březen, duben, květen - termín bude upřesněn)
DUBEN
 • 24.4. - třídní schůzky (konzultační odpoledne)
 • velikonoční koledování v obci
 • hledání velikonočního zajíčka (poznávací stezka - dodržování starých tradic) - samostatný projekt žáků
 • Den Země - úklid v okolí školy
 • projekt NAŠE OBEC - příroda v obci a okolí (rybníky, lesy)
 • pracovní dílna - výrobky k zápisu
 • zápis žáků do 1. ročníku, spolupráce s MŠ, společné posouzení školní zralosti
 • 30.4. - oslava čarodějnic (táborák, zábavné hry)
KVĚTEN
 • ukázky práce integrovaných složek - hasiči, policie záchranáři (spolupráce s MŠ)
 • projekt NAŠE OBEC - včelařství, chovatelství
 • fotografování na konci roku
ČERVEN
 • školní oslava Dne dětí - hry, táborák
 • 13.6. - pochod v okolí Jasenné (spolupráce s MŠ a rodiči)
 • školní výlet
 • školní atletická olympiáda
 • sportovní a výtvarná olympiáda malotřídních škol v Dolanech
 • projekt NAŠE OBEC - vyhodnocení projektu
 • slavnostní ukončení školního roku za účasti starostky obce a členky SPOZ, rozloučení s žáky 4. ročníku

PRŮBĚŽNĚ

 • účast na vyhlášených soutěžích
 • vycházky, exkurze, besedy