Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

PLÁN AKCÍ ŠKOLY 2021/2022

17.09.2021 14:53
ZÁŘÍ:
 • 1. 9.  slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 za účasti starostky obce a členky SPOZ
 • 17.6. Posvícení na vsi - posvícenské atrakce
 • beseda s paní starostkou obce na téma Naše obec
ŘÍJEN:
 • práce na školní zahradě, sběr padaných jablek
 • 6.10. návštěva p. uč. z MŠ žáků 1.roč. v ZŠ „Co všechno už umíme"
 • 7.10. Dravci (enviromentální výchova) - společně s MŠ
 • 10.10. vítání občánků (hudebně literární pásmo)
 • pracovní dílny – dlabání dýní
 • 19.10. divadelní představení v Jaroměři  Kdo se bojí, nesmí do lesa"
 • 22.10. fotografování s vánoční tématikou
 • 25.10. projektový den Šablony III „Život hmyzu, výroba hmyzích domečků"
 • 26.10. podzimní slavnost „Loučení s podzimem, zamykání zahrad" – samostatný projekt žáků - společně s MŠ
 • úklid půdních prostor (zaměstnanci školy)
LISTOPAD:
 • zahájení plaveckého výcviku v Dobrušce (termín bude upřesněn)
 • pracovní dílny - adventní věnce, drobné vánoční výrobky
 • 28.11. Vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu, zahájení adventu
 PROSINEC:
 • 3.12 Mikulášská nadílka (MŠ, ZŠ)
 • 16.12. vánoční vystoupení pro rodiče a veřejnost
 • 22.12. školní vánoční besídka, vánoční tradice
 • vánoční diskotéka ŠD
LEDEN:
 • sportovní odpoledne dle počasí (bruslení, sáňkování, turnaj ve stolním tenise)
 • 6.1. divadelní představení v MŠ „Prostě žába"
 • Tříkrálová sbírka
   ÚNOR:
 • karneval v ŠD
 • zahájení lyžařského výcviku (termín bude upřesněn)
 • divadelní představení „Čert a Káča" (čtenářská gramotnost)
BŘEZEN:
 • Měsíc internetu (zvyšování počítačové gramotnosti žáků, prevence proti zneužití)
 • beseda o knihách (spolupráce s knihovnou Jasenná)
 • pracovní dílny - výrobky k zápisu
 • projektové dny - divadelní přestavení sehrané žáky
DUBEN:
 • zápis žáků do 1.ročníku ZŠ
 • velikonoční koledování v obci
 • hledání velikonočního zajíčka (poznávací stezka - dodržování starých tradic) - samostatný projekt žáků
 • Čarodějnice (táborák, zábavné hry)
 • oslava Dne Země (ekologická výchova) „Tonda Obal na cestách"
 • beseda na téma Bezpečný pes (společně s MŠ)
KVĚTEN:
 • pracovní dílny - výrobky ke Dni matek
 • Sportovní olympiáda malotřídních škol v Dolanech
 • výstava fotografického a výtvarného materiálu na téma Naše obec
 • 27. 5. pořad pro děti s Inkou Rybářovou
 • dopravní výchova - Bezpečně na silnicích
ČERVEN:
 • školní oslava MDD - zábavné hry, táborák
 • školní atletická olympiáda
 • fotografování na závěr roku
 • školní besídka pro rodiče
 • loučení s žáky 4. roč.
 • slavnostní ukončení školního roku za účasti starostky obce a členky SPOZ
PRŮBĚŽNĚ:
 • účast na pěveckých, výtvarných a sportovních soutěžích
 • ukázky prací integrovaných záchranných složek (hasiči, policie, záchranáři)
 • vycházky a exkurze