Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

PŘÁNÍ 2018

01.01.2018 12:11

V novém roce všem hlavně zdraví a štěstí.

Rodičům hodně trpělivosti, pochopení a co nejvíce úsměvů na tvářích vašich dětí

vám přejí

všichni zaměstnaci ZŠ Jasenná