Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL

06.09.2017 15:00

Pokračujeme v osvědčených projektech z minulého školního roku

- Ovoce do škol.

Podrobnosti o projektu najdete po kliknutí na následující odkaz:

https://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx

- Mléko do škol.

Podrobnosti o projektu najdete po kliknutí na následující odkaz:

 https://ec.europa.eu/agriculture/drinkitup/index_cs.htm