Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Rozhodnutí o přijetí žáků na školní rok 2020/2021

19.05.2020 08:42

Zápis do 1. ročníku školního roku 2020/2021 - výběrové řízení

přijatí žáci

ZŠ -1/20

ZŠ -2/20

ZŠ -3/20

ZŠ -4/20

ZŠ -7/20

odklad školní docházky

ZŠ -5/20

ZŠ -6/20