Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE!

26.08.2021 13:37
 
- Do budovy MŠ vcházejte se zakrytými dýchacími cestami (děti nemusí).
- U vstupu si vydezinfikujte ruce.
- Rodič má přístup pouze do chodeb a šaten, na dobu nezbytně nutnou.
- Své dítě předejte paní učitelce osobně u dveří do své třídy.
- Zákaz nošení hraček z domova! Plyšák na spaní je povolen.
- Plastovou lahev na pití podepište!
- Podepište i oblečení svých dětí (stačí monogram na cedulku).
- Dodržujte, prosím, přivádění dětí do MŠ do 8,30h.!! a vyzvedávání dětí do 16 h.!! Děkujeme