Učíme se pro život

Základní škola a Mateřská škola Jasenná

ZŠ a MŠ Jasenná
Jasenná 215
552 22 Jasenná
+420491881162 +420739454934
info@zsjasenna.cz

Anketa

Jak se vám líbí naše nové stránky?

Upozornění.

24.09.2020 16:14

Žádáme rodiče (popřípadě pověřený doprovod dětí), aby při vstupu do MŠ použili připravenou dezinfekci na ruce. Ve vnitřních prostorách se zdržujte po dobu nezbytně nutnou a v ROUŠCE!

Své dítě předejte p. uč. mezi dveřmi do třídy. Do tříd NEVSTUPUJTE!

Prosíme, nedávejte dětem do MŠ hračky z domova. Děkujeme.